Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze- zapewnieniu opieki nad dziećmi w trakcie trwania zajęć w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej "Śródmieście"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Informacja o Zamawiającym: Fundacja „INICJATYWA”, ul. Powstańców Warszawskich 38 / 1, Bytom 41-902

Telefon: (32) 286-72-74
email: biuro@f-inicjatywa.pl

 

 1. Fundacja „INICJATYWA” w Bytomiu zwraca się do Państwa z prośbą
  o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza ofertowego.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie opieki nad dziećmi w przedziale wiekowym od 2,5 do 10 roku życia (około 8 dzieci).

Usługa opieki do dzieci podczas organizowanych przez Fundację „INICJATYWA” wykładów, warsztatów i spotkań. Podczas opieki niezbędnym jest także animowanie zabaw i inne pedagogiczne formy prac z dziećmi. Praca wykonywana będzie najczęściej w siedzibie Fundacji bądź w pomieszczeniach wynajętych przez Zamawiającego.

Praca związana z opieką do dzieci odbywa się głównie w dni robocze tygodnia (poniedziałek- piątek) między godziną 9:00 a 19:00. Godziny te ustalane będą po rozeznaniu wśród uczestników projektu zapotrzebowania na opiekę do dzieci.

 

 1. Opieka do dzieci dochodzi do skutku tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rodzice zgłaszają się na zajęcia Fundacji „INICJATYWA” oraz zgłoszą dzieci do opieki.

 

 1. Rozliczenie z osobą świadczenia usługę opiekunki dziecięcej następować będzie proporcjonalnie do czasu świadczenia usługi.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania opieki nad dziećmi i nie ponoszenia kosztów w przypadku, gdy:
 • zajęcia zostaną odwołane,
 • rodzice nie zgłosili dzieci do opieki,
 • rodzice zgłosili dzieci, ale ich nie przyprowadzili- wówczas Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy stawki równej 1 godziny opieki

                                                                                                                                       

 1. Miejsce realizacji: Fundacja „INICJATYWA” ul. Powstańców Warszawskich 38 / 1 Bytom 41-902 lub inne miejsce ma terenie miasta Bytomia, gdzie odbywają się warsztaty lub festyny.

 

 1. Termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem pracy.

 1. Zamawiający przeznacza na opiekę do dzieci około 1890 godzin.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, które posiadają:
 • wykształcenie lub kurs pedagogiczny lub kurs opiekun-/ka dziecięca,
 • doświadczenie pracy z dziećmi

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Michalina Gajda, tel .(32)286-72-74, e-mail: i.hojka-zabawa@f-inicjatywa.pl

Izabela Hojka- Zabawa, tel. (32)286-72-74, e-mail: m.gajda@f-inicjatywa.pl

 

 1. Termin, do którego należy składać oferty: 13.09.2019r.

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie załączonego formularza w siedzibie Zamawiającego
  w Fundacji „INICJATYWA” ul. Powstańców Warszawskich 38/1 w Bytomiu lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@f-inicjatywa.pl

 

 

 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • CV osoby składającej ofertę- zawierające opis doświadczenia
 • posiadane referencje

 

 1. Zamawiający ma prawo do negocjacji stawki za wykonanie przedmiotu zapytania, w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi.

 

 1.  Wybraną osobą zostanie zawarta umowa zlecenie.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz - załącznik nr 1

Utworzono dnia 08.09.2019, 18:46

Formularz - załącznik nr 1

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny