Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 13.04.2022

Fundacja Inicjatywa informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych postępowania obejmującego zakup i dostawę materiałów do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu oraz materiałów do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu z zakresu reintegracji w ramach projektu: „Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0774/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przeprowadzonym postępowaniu dla części numer:

  • 2, tj. zakup i dostawa artykułów i przyrządów do zajęć sportowych wybrano ofertę nr 2; złożoną przez Wykonawcę: Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Paweł Kalita z siedziba przy Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, NIP: 813 100 46 52, dominika@kalsport.pl; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 2 na kwotę 1 956,93 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 96/100) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;
  • 3 tj. zakup i dostawa artykułów budowlanych, ogrodnicznych, drobnych narzędzi ręcznych, farb, gwoździ itp. wybrano ofertę nr 3; złożoną przez Wykonawcę: P.U.H. HILEX GROUP 1 Krzysztof Kempny z siedzibą przy ul. Malachowskiego 20a, 44-251 Rybnik, NIP: 6420401217, biuro@hilex.pl; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 3 na kwotę 18 868,20 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;
  • 4 zakup i dostawa artykułów kosmetycznych wybrano ofertę nr 3; złożoną przez Wykonawcę: P.P.U.H. HILEX GROUP 1 Krzysztof Kempny z siedzibą przy ul. Malachowskiego 20a, 44-251 Rybnik, NIP: 6420401217, biuro@hilex.pl; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 3 na kwotę 4 996,26 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 26/100 brutto) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;
  • 5 zakup i dostawa artykułów spożywczych wybrano ofertę nr 1; złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. KUBUŚ S.C. z siedzibą przy ul. Kużaja 57, 41-922 Radzionków, NIP: 6452451201, mariolacaban@autograf.pl ; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 1 na kwotę 903,00 zł brutto (słownie: dziewięćset trzy złote 00/100 brutto) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2