Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Usług Społecznych - Aktywny Senior

Wartość projektu:  2.508.168,14 zł
Okres realizacji:    01.01.2020 – 31.12.2022
Zlecający:             Unia Europejska/ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Celem głównym projektu było podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia dla os. w wieku poprodukcyjnym, rozwój środowiskowych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez utworzenie Klubu Seniora i asystenturę osób starszych i niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenach rewitalizowanych w Bytomiu – Śródmieście, Bobrek, Rozbark. Grupę docelową stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby w wieku poprodukcyjnym, w tym osoby niepełnosprawne. Realizowane będą działania o charakterze społecznym. Na w/w działania będą składały się treningi umiejętności społecznych, wsparcie i doradztwo, szkolenia, warsztaty, działania wspierające (imprezy integracyjne, wycieczki itp.) oraz kursy edukacyjne. Cele i zadania będą realizowane z uwzględnieniem wskaźników zawartych w poddziałaniu 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zawodowych - OSI. Projekt był realizowany od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Kalendarium

Luty 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3