Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienia Publiczne

AKTUALNOŚCI:

Informacja o wszczęciu postępowania

Utworzono dnia 13.04.2021

Fundacja INICJATYWA ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

realizacja usługi, polegającej na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju zainteresowań

 dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

czytaj dalej na temat: Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu postępowania

Utworzono dnia 08.04.2021

Fundacja INICJATYWA ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Kompleksowa organizacja na terenie Miasta Bytom międzypokoleniowych zajęć grupowych i indywidualnych

 dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

czytaj dalej na temat: Informacja o wszczęciu postępowania

Szacowanie wartości zamówienia

Utworzono dnia 07.04.2021

Fundacja Inicjatywa, realizująca projekt „Program Aktywności Lokalnej – MCI – Międzypokoleniowe Centrum Integracji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poszukuje Wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach Warsztatów Rozwoju Zainteresowań dla uczestników projektu.

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia, w celu zastosowania właściwej procedury, która zależy od wartości zamówienia.

Z uwagi na powyższe, Fundacja INICJATYWA w ramach projektu, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za przedmiot zamówienia, w formie odpowiedzi na wzorze formularza szacowania wartości zamówienia.

czytaj dalej na temat: Szacowanie wartości zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 19.03.2021

Fundacja INICJATYWA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa materiałów biurowych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta najkorzystniejsza została przedstawiona przez: AM DRUK S.C. ul. Mostowa 19, 44-290 Jejkowice, NIP: 6423185814

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wszczęciu postępowania

Utworzono dnia 04.03.2021

Fundacja INICJATYWA ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Zakup i dostawa materiałów biurowych do prowadzenia zajeć

 w ramach projektu pn. „Program Akltywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

czytaj dalej na temat: Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 04.03.2021

Fundacja INICJATYWA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie procedury opisanej w rozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest:

Kompleksowa organizacja max. 5 edycji wyjazdowych warsztatów psycho-edukacyjnych z zakresu budowania relacji

dla uczestników projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej Godna Starość", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny