Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienia Publiczne

AKTUALNOŚCI:

Informacja o wyborze ofrty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 16.09.2022

Fundacja INICJATYWA informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych dla zamówienia, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja czterech jednodniowych wycieczek w ramach projektu: „Program Aktywności lokalnej – Kolonia Zgorzelec”.

 

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Maciej Putaj Lech93 FHU z siedzibą przy ul. Fabryczna 6/3, 31-553 Kraków, NIP: 6772219983

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze ofrty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 16.09.2022

Fundacja INICJATYWA informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych dla zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usługi, polegającej na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju zainteresowań dla uczestników projektu Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0774/17-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej na temat: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 24.08.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Fundacja Inicjatywa planuje realizację usługi, polegającej na kompleksowej organizacji wycieczek jednodniowych dla uczestników projektu Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0774/17-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 10.08.2022

Logotypy Unii Europejskiej

Fundacja Inicjatywa planuje realizację usługi, polegającej na przeprowadzeniu warsztatów rozwoju zainteresowań dla uczestników projektu Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0774/17-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 13.04.2022

Fundacja Inicjatywa informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych postępowania obejmującego zakup i dostawę materiałów do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu oraz materiałów do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu z zakresu reintegracji w ramach projektu: „Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” nr WND-RPSL.09.01.03-24-0774/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przeprowadzonym postępowaniu dla części numer:

  • 2, tj. zakup i dostawa artykułów i przyrządów do zajęć sportowych wybrano ofertę nr 2; złożoną przez Wykonawcę: Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Paweł Kalita z siedziba przy Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, NIP: 813 100 46 52, dominika@kalsport.pl; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 2 na kwotę 1 956,93 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 96/100) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;
  • 3 tj. zakup i dostawa artykułów budowlanych, ogrodnicznych, drobnych narzędzi ręcznych, farb, gwoździ itp. wybrano ofertę nr 3; złożoną przez Wykonawcę: P.U.H. HILEX GROUP 1 Krzysztof Kempny z siedzibą przy ul. Malachowskiego 20a, 44-251 Rybnik, NIP: 6420401217, biuro@hilex.pl; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 3 na kwotę 18 868,20 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;
  • 4 zakup i dostawa artykułów kosmetycznych wybrano ofertę nr 3; złożoną przez Wykonawcę: P.P.U.H. HILEX GROUP 1 Krzysztof Kempny z siedzibą przy ul. Malachowskiego 20a, 44-251 Rybnik, NIP: 6420401217, biuro@hilex.pl; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 3 na kwotę 4 996,26 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 26/100 brutto) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;
  • 5 zakup i dostawa artykułów spożywczych wybrano ofertę nr 1; złożoną przez Wykonawcę: P.P.H.U. KUBUŚ S.C. z siedzibą przy ul. Kużaja 57, 41-922 Radzionków, NIP: 6452451201, mariolacaban@autograf.pl ; jako najkorzystniejszą. Oferta numer 1 na kwotę 903,00 zł brutto (słownie: dziewięćset trzy złote 00/100 brutto) uzyskała najwięcej punktów w przyjętym kryterium oceny ofert przez Zamawiającego;

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzono dnia 11.04.2022

Fundacja INICJATYWA w ramach postępowania obejmującego organizację zajęć grupowych i indywidualnych dla uczestników projektu: „Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec” informuje o wyborze oferty najkorzystniejszejpostępowania.

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 1; złożoną przez Wykonawcę: EduOK treningi szkolenia Damian Hamerla z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-603) przy ul. A. Kaczmarka 9E, NIP: 6272336757; jako najkorzystniejszą. Oferta nr 1, na łączną kwotę 462 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych brutto) była jedyną złożoną ofertą w przedmiotowym postępowaniu; uzyskała największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (100% cena).

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5